Paano makaiwas sa Mad Cow Disease?

Simple lang ang paraan para makaiwas sa pagkakasakit ng vCJV, at ito ay ang pag-iwas o pagiging maingat sa pagkain ng mga karne ng baka sa mga lugar na napapabalitang may kaso ng Mad Cow Disease. Kabilang dito ang mga bansang nasa Europa tulad ng United Kingdom, Denmark, France, Germany, Italy, Finlad, at Belgium, Spain, Sweden, at iba pang mga bansa sa labas ng lugar na ito gaya ng Israel, Japan, at Canada. Sa Pilipinas, hanggat maaari, tangkilikin na lamang ang lokal na karne ng baka.