Paano makaiwas sa Osteoporosis?

Upang makaiwas sa pagkakaroon ng Osteoporosis, kinakailangang mapanatiling malusog ang mga buto at may tatlong bagay lamang na dapat tandaan upang manatiling malusog ang buto: Sapat na Calcium, Sapat na Vitamin D, at Sapat na ehersisyo.

Calcium

Para sa mga taong may sapat na gulang, ang dami ng calcium na kinakailangan ng katawan sa pang-araw-araw ay 1000mg. Sa pagtanda, tumataas sa 1200mg ang pangangailangan sa calcium. Kinakailangan lamang mapunan ang pangangailangang ito upang mapanatiling malusog ang mga buto. Ang Calcium ay maaaring makuha sa gatas, berde at madahong gulay, tokwa, maging sa salmon at sardinas.

Kung nahihirapan sa pagkuha ng mga pagkaing nabanggit, may mga supplement na maaaring inumin upang mapunan ang pangangailangan sa calcium. Tandaan na hindi maaaring sumobra sa calcium sapagkat maaaring magdulot ito ng karamdaman sa bato at sa puso.

Basahin ang kahalagahan at mga pagkain na mapagkukunan ng calcium. Kahalagahan ng Calcium at mga Pagkain na Mayaman Dito.

Vitamin D

Mahalaga ang Vitamin D sa pagsipsip ng katawan sa calcium. Sinasabing nakukuha ang bitaminang ito mula sa araw. Kaya’t nakabubuti ang pagbibilad sa araw paminsanminsan. May ilang bagay lamang na tinuturong dahilan kung bakit mahirap makakuha ng bitamina mula sa araw.

  •  Kung nakatira sa mataas na lugar
  •  Kung nananatili lamang sa loob ng bahay
  •  Madalas na paggamit ng sunscreen

Basahin ang kahalagahan at mga mapagkukunan ng Vitamin D. Kahalagahan ng Vitamin D sa Katawan.

Regular na Ehersisyo

Malaki ang naitutulong ng pag-eehersisyo sa pagkakaroon ng malusog na mga buto. Lalo na kung ito ay masisimulan habang bata pa lang. Ayon sa mga pag-aaral, mas maliit ang tsansa ng pagkakaroon ng osteoporosis sa mga taong regular na nag-eehersisyo.

Basahin ang kahalagahan ng pag-eehersisyo. Kahalagahan ng Pag-eehersisyo.