Paano makaiwas sa pagkakaroon ng rayuma?

Sa ngayon ay walang nakaaalam kung paano maka-iwas sa pagkakaroon ng rayuma, subalit may mga paraan na maaring makatulong na pabagalin ang paglala ng sakit na ito.

  • Tamang pagkain. Kailangang maging mapili sa pagkain sapagkat may ilang pagkain na maaring makapag-palala ng rayuma o kaya naman makatulong na maibsan ang sintomas.
  • Regular na ehersisyo. Nakatutulong ng malaki kung mapapalakas ang mga kalamnan o muscles sa mga bahagi ng kasu-kasuan ng sa gayon ay hindi agaran ang panghihina ng mga bahaging ito.