Paano makaiwas sa pananakit ng leeg o stiff neck?

Upang maiwasan ang pananakit ng leeg, mangyari lamang na sundin ang mga sumusunod na hakbang:

 • Panatiling tama ang pustura (posture) sa pagtindig, pag-upo at sa paghiga.
 • Regular na mag-ehersisyo.
 • Gumamit ng unan na may tamang taas kapag matutulog.
 • Siguraduhing nakahiga ng maayos na pahilata kapag matutulog. At hanggat maaari, umiwas na matulog na nakaupo
 • Iwasan ang maling paraan ng pag-upo o ang mala-kuba na posisyon.
 • Ilagay sa tamang lebel ang telebisyon o computer. Dapat ay kapantay lamang ito ng mata.
 • Siguraduhin nasa tamang ayos ang backpack na dala.
 • Isaayos din ang upuan ng kotse.
 • Kung pupulot ng mabigat na bagay mula sa sahig, balukturin ang tuhod imbes na likod.
 • Magkaroon ng sapat na pahinga
 • Umiwas sa stress