Paano makaiwas sa pasma o muscle spasm?

Ayon sa mga matatanda, makakaiwas sa pasma kung iiwasan ang biglaang pagbabago sa kondisyon ng katawan: hindi dapat biglang mababasa, maiinitan, malalamigan, o magugutom. Ang mga ito’y walang basihan sa modernong Medisina ngunit kung ito ay gumagana sa iyong karanansan, walang masama na subukan ito. Kung hindi naman maiiwasan na magtrabaho at mapagod, mangyari lamang na sabayan ito ng pag-inom sa mga inuming may electrolytes gaya ng mga sports drink upang mapalitan ang nawawalang electrolytes sa katawan. Maaaring magpatingin sa Occupational Therapist o Rehabilitation Medicine Doctor upang malaman kung nasososobrahan ba o hindi wasto ang paggamit mo sa iyong mga kalamnan. Ang pagbawas sa trabaho, ang sapat pamamahinga, at ang regular na pag-eehersisyo ay maaari ring makatulong sa pag-iwas sa pasma.