Paano makaiwas sa paso?

Ang kaso ng paso ay kayang-kayang maiwasan, sa bahay man o sa trabaho, kinakailangan lamang ang pagiging maagap at maingat sa lahat ng bagay na maaaring pagmulan ng sunog o paso. Narito ang ilan sa mga simpleng hakbang na maaaring sundin upang maiwasan ang kaso ng paso o sunod:

  • Huwag iiwan ang pagkain habang niluluto
  • Iiwas nang mabuti ang hawakan ng mga lutuan mula sa init ng apoy.
  • Gumamit ng maasahang proteksyon sa kamay kung trabaho ang paghawak sa maiinit na bagay.
  • Ilayo ang maiinit na likido o maiinit na bagay sa maaabot ng mga bata at alagang hayop.
  • Huwag magsusuot ng mga damit na maaaring sumayad sa apoy habang nagluluto
  • Ilayo ang mga bagay na madaling magliyab sa mga bagay na mainit
  • Huwag maninigarilyo. Kung hindi maiwasan, matutuong manigarilyo sa tamang lugar at itapon ang upos ng sigarilyo sa tamang tapunan.
  • Ilayo ang mga kemikal at mga bagay na madaling magliyab sa maaabot ng mga bata.