Paano makaiwas sa pigsa o boils?

Paano makaiwas sa pigsa o boils?

Ang pigsa ay maiiwasan sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang:

  • Pagiging malinis sa bahay, sa pananamit, at sa pag-aalaga ng katawan.
  • Regular na paghuhugas ng mga tela sa bahay gaya ng mga tuwalya, kumot, tela ng kama, atbp.
  • Paghuhugas ng mabuti sa mga sugat na maliliit para hindi ito magbigay daan sa mga pigsa
  • Regular na paghuhugas ng kamay at ng katawan