Paano makaiwas sa scabies o kurikong?

Iwasang dumikit sa sinumang may kurikong o sinumang nagrereklamo ng pangangati, at iwasan din ang mga kagamitan nito gaya ng mga damit, tuwalya at bed sheet.

Kung merong may kurikong sa isang bahay, tiyaking walang iba pang naninirahan sa bahay na meron din ito. Kung ang iyong asawa o partner ay may scabies, maaari mo ring gamutin ang sarili mo para sigurado kang hindi ka mahahawa nito.

Para sa pangmatagalang pag-iwas sa scabies, panatilihing maliinis ang mga kapaligiran, palaging napapaltan ang mga tela gaya ng bed sheet. At dahil skin-to-skin contact nga ito, iwasan ang casual sex o pakikipag-sex sa hindi mo kakilala. Maaari din kasing inuring na STD ang scabies sapagkat ito’y pwedeng makuha sa pakikipagsex.