Paano makaiwas sa Singaw o Mouth Sores?

Simple lamang ang mga hakbang upang maiwasan ang singaw:

  • Umiwas sa mga pagkain at inuming sobrang init
  • Ngumuya ng dahan-dahan
  • Magsipilyo ng maingat
  • Magpatingin sa dentista kung may sirang ngipin

Upang hindi tumungo sa mas malalang karamdaman gaya ng kanser sa bibig, kailangang iwasang ang sumusunod

  • Paninigarilyo
  • Pag-inom ng alak
  • Matinding stress

Tandaan na ang pagkakaroon ng singaw ay isang normal na pangyayari at hindi dapat ikabahala. Kusa itong mawawala ngunit may mga hakbang na maaaring makatulong na mawala ang sintomas ng singaw.