Paano makaiwas sa tetano?

Ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang impeksyon ng tetano ay ang regular na pagpapabakuna. Kailangan ding umiwas sa mga bagay na maaaring makasugat, at kung di naman ito maiwasan, makakabuting magpaturok ng tetanus shots. Kailangan ding hugasang mabuti at linisin ang sugat upang maiwasang maimpeksyon. Ito ay takpan at regular na palitan at gamutin.