Paano makaiwas sa tonsilitis?

Sapagkat ang sakit na ito ay dulot ng impeksyon ng bacteria o virus, kinakailangan lamang panatilihin ang pagiging malinis sa katawan. Sundin ang sumusunod na hakbang:

  • Ugaliin ang paghugas ng kamay, lalo na pagkatapos gumamit ng banyo at bago kumain
  • Iwasang makigamit ng kubyertos at inuman ng iba.
  • Kung nilalagnat dahil sa tonsilitis, iwasan munang makihalubilo sa ibang tao upang hindi makahawa.