Paano makaiwas sa tulo o gonorrhea?

May ilang hakbang na dapat sundin upang maiwasan na mahawa sa tulo o gonorrhea. Narito ang ilang hakbang:

  • Paggamit ng condom sa pakikipagtalik. Bagaman hindi 100% na siguradong maka-iiwas sa sakit kung gagamit ng condom, ito pa rin ang pinakaligtas na paraan upang mabawasan ang posibilidad na magkaroon ng sakit kung makikipagtalik.
  • Pag-iwas sa pakikipagtalik. Ang pag-iwas sa pakikipagtalik ang pinakamainam na paraan para maiwasan na magkaroon ng sakit na tulo.
  • Tiyaking malinis ang kapareha mula sa impeksyon ng sakit. Bago makipagtalik, siguraduhing walang sakit na nakakahawa ang kapareha. Kung maaari, hilingin sa kapareha na magpa-suri muna sa doktor.
  • Huwag makipagtalik sa taong may sintomas ng sakit. Kung nakikitaan ng mga sintomas ang kapareha, umiwas nang makipagtalik para hindi mahawa.
  • Umiwas sa pakikipagtalik sa mga prostitutes. Dahil hindi makatitiyak kung sino ang mga naging kapareha ng binayaran sa pakikipagtalik, may posibilidad na mayroong impeksyon ng mga STD ito. Hangga’t maaari, umiwas nang makipagtalik dito.