Paano makaiwas sa ubo o cough?

Walang tiyak na paraan para maiwasan ang pagkakaroon ng ubo sapagkat ang mga dahilan ng pagkakaroon ng ubo ay talamak sa kapaligiran. Ngunit para mabawasan ang posibilidad ng pagkakaroon ng ubo, maaaring sundin ang mga sumusunod na hakbang:

  • Ugaliin ang paghuhugas ng kamay lalo na sa panahon na uso ang sipon at ubo. Ang mga virus na nagdudulot ng mga ito ay maaaring maipasa sa mga bagay na nahahawakan.
  • Umiwas muna sa mga taong inuubo dahil sa trangkaso at sipon
  • Tumigil sa paninigarilyo sapagkat ang usok mula dito ay nakakairita sa baga at nakakapagpababa ito ng resistensya.
  • Palaging uminom ng tubig. Makakatulong ito para mailabas ng masmadali ang plema na nasa daluyan ng paghinga.
  • Magpabakuna laban sa Whooping Cough, Pneumonia at Influenza.