Paano makaiwas sa ulcer sa sikmura?

Upang maiwasan ang pagkakaroon ng ulcer sa tiyan, maaaring sundin ang mga sumusunod na hakbang:

  • Umiwas sa paninigarilyo
  • Bawasan ang pag-inom ng alak, lalo na kung umiinom ng mga gamot.
  • Bawasan ang pag-inom ng mga anti-inflammatory na gamot

Makabubuting makipag-ugnayan kaagad sa doktor sa simula pa lang na makaranas ng mga sintomas upang maiwasan ang paglala o pagkakaroon ng mga mas seryosong komplikasyon.