Paano makakaiwas sa pananakit ng bayag?

Ang pag-iwas sa pananakit sa bayag ay naka-depende sa sanhi nito, ang iba ay hindi maiiwasan sapagkat sila’y dulot ng ‘genetic factors’ o nasa lahi. Subalit may ilang uri na pwedeng maiwasan, gaya ng impeksyon, sa pamamagitan ng pag-iwas sa high-risk sexual behaviors o mga mapanganib at ‘di ligtas na pakikipag-sex, na siyang sanhi ng STD na maaaring maging sanhi naman ng impeksyon sa bayag.

Panatilihin ring maaliwalas at hindi mahigpit ang pagsusuot ng brief at pantalon. Kung sa pamilya ninyo ay may luslos, iwasan rin ang pagbubuhat ng mabigat, at panitilihang masigla at hindi nakakapagpataba ang kinakain upang hindi lumaki at tiyan.