Paano malaman kung apektado ng rabies?

Ang simpleng kagat lamang ng hayop ay sapat nang basehan para pagsuspetsahan ng pagkakaroon ng impeksyon ng rabies virus. Wala nang kahit na anong pagsusuri o eksaminasyong ang isinasagawa, basta may kagat, itinuturing kaagad itong kaso na maaaring may impeksyon ng rabies. Dahil ang pagkakaroon ng sakit na ito ay maaaring makamatay, hindi maaaring ipagpaliban ang pagpapakonsulta sa doktor.