Paano malaman kung mabaho ang hininga?

Ang pagkakaroon ng mabahong hininga ay madaling natutukoy sa simpleng pag-amoy lang kung kaya hindi na ito nangangailangan ng agarang atensyon mula sa eksperto. Ngunit minsan, maaaring hindi maamoy ang sariling hininga kaya para makasigurado, humingi ng tulong sa kapamilya o kaibigan. Maaari din magpatingin sa dentista para sa konsultasyon ng amoy ng hininga.