Paano malaman kung may Balisawsaw?

Ang anumang sakit na konektado sa pag-ihi gaya ng balisawsaw ay kadalasang natutukoy sa pamamagitan ng urinalysis. Dito’y sinusuri at inaanalisa ang ihi ng pasyente at babasahin kung mayroong abnormalidad sa katawan. Ang mga kadalasang binabantayan ay ang kulay ng ihi, pagbabago sa mga lebel ng mga kemikal o elementong nakikita sa normal na ihi, pati na ang presensya ng mga bagay na hindi tipikal sa normal na ihi gaya ng dugo o nana.