Paano malaman kung may beke o mumps?

Maaaring matukoy ang pagkakaroon ng beke o mumps sa simpleng pag-oobserba sa mga sintomas na nararanasan. Sinisilip ang loob ng bibig at susuriin ang mga lugar ng pamamaga. Upang mas makatiyak, maaaring magsagawa din ng culture sa laboratoryo mula sa sample na nakuha sa taong sinususpetyahan ng pagkakaroon ng beke. Maaari din itong masilip sa sa pamamagitan ng blood test. Kung positibo sa pagkakaroon ng antibodies laban sa beke, ito ay nangangahulugang mayroon ngang beke.