Paano malaman kung may Bird Flu?

Sa ibang bansa, ang pagtukoy sa sakit na Bird Flu ay nangangailangang masusing pagsusuri. Mula sa pagiging positibo sa Influenza A Virus, kakailanganin ang iba pang pagsusuri gaya ng polymerase chain reaction (PCR) para matukoy mismo ang impeksyon ng Influenza A (H5N1) Virus. Minsan ay isinasagawa din ang blood test upang matukoy ang antibodies na nabuo dulot ng impeksyon ng virus, ngunit ang resulta sa ganitong paraan ay maaari lamang makuha matapos ang pagkakasakit, o minsan pa’y sa pagkamatay na ng pasyente.