Paano malaman kung may bulutong o chickenpox?

Ang pagkakaroon ng bulutong ay madaling natutukoy sa simpleng obserbasyon lamang. Madaling nakikitaan ng mga butlig sa balat na nasa ulo, dibdib at tiyan. Ngunit para makasiguro, maaaring magsagawa ng blood test at culture mula sa sugat.

Ano ang maaaring komplikasyon na maidudulot ng bulutong?

Ang pagkakaroon ng bulutong ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa ilang bahagi ng katawan. Maaaring magkaroon ng ikalawang impekyon sa ilang bahagi ng katawan na dulot ng bacteria. Maaaring maapektohan ang baga at magdulot ng pneumonia. Maaari din magkaroon ng encephalitis Kung saan ang utak naman ang naapektohan.