Paano malaman kung may Buni o Ringworm?

Ang pagkakaroon ng buni ay madaling natutukoy sa simpleng obserbasyon lamang ng doktor. Bagaman maaari pa rin suriin ng doktor ang balat gamit ang liwanag na ultraviolet (UV Light) upang makita kung saan mismo kumakalat ang buni. Maaari din magsagawa ng culture ang doktor sa mula sa makukuhang balat na apektado ng buni. Maaari din naman i-eksamin sa ilalim ng microscope ang nagkuhang balat.