Paano malaman kung may Ebola?

Kung ang pagbabasihan lamang ay mga sintomas, mahirap matukoy ang Ebola dahil nga marami sa mga sintomas into ay sintomas din ng ibang mga pagkakasakit. Subalit kung ang pasyente ay nagmula sa isang lugar na mayroon o pinaghihinalaang mayroong Ebola, may mga pagsusuri na marring isagawa kagaya ng ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). Kukuhaan ang pasyente ng jaunting dugo upang magamit sa test na ito.