Paano malaman kung may GERD?

Ang GERD ay maaari nang matukoy sa pamamagitan ng pagtatanong ng doktor sa pasyente tungkol sa mga sintomas na nararanasan. Ang pagkakaranas ng madalas na pnanakit ng tiyan at dibdib ay maaaring mangahulugan ng pagkakaroon ng GERD. Bukod sa simpleng pagtatanong, maaring isagawa din ang ilang mga pagsusuri upang siguradong matukoy ang pagkakaroon ng GERD.

  • Pagmomonitor sa dami ng asido sa esophagus. Maaaring magpasok ng ilang instrumento mula sa ilong papasok sa lalamunan at esophagus na tutulong sukatin kung kailan at gaano kadami at kadalas umaakyat ang asido mula sa tiyan patungong esophagus.
  • X-ray sa daluyan ng pagkain. Maaaring masilip sa pamamagitan ng X-ray at barium contrast na magpapakita sa pagkilos at posibleng problema sa tiyan at esophagus.
  • Endoscopy. Sa pamamagitan ng mahabang tubo na may ilaw at camera sa dulo na pinapasok sa esophagus mula sa bibig, maaaring masilip ang posibleng problema at pagkakaroon ng GERD. Makakatulong din ang instrumenting ito sa pagsasagawa ng biopsy sa esophagus upang agad na matukoy ang pagkakaroon kanser na komplikasyon ng GERD.
  • Manometry. Sa pamamagitan ng pagsusuring ito, nakikita ang mismong paggalaw ng esophagus at tiyan, gayundin ang pagkakaroon ng GERD.