Paano malaman kung may Hepatitis C?

Tanging sa pagsasagawa ng blood test maaaring makasiguro sa pagkakaroon ng hepatitis. Maaari suriin gamit ang Liver Function Tests o LFT kagaya ng ALT, AST, Alkaline Phosphatase, at iba pa, upang masukat ang katayuan ng atay. Ang anumang pagbabago sa lebel ng mga ito ay maaaring indikasyon ng pagkakaroon ng problema sa atay gaya ng pagkakaroon ng Hepatitis. Maaari ding magsagawa ng Liver Biopsy upang mapag-aralan kung gaano katindi ang pinsala sa atay at kung ito ba ay dulot ng hepatitis.