Paano malaman kung may hika o asthma?

Sa simula, ang pagkakaroon ng hika ay hindi agad natutukoy sapagkat ang iba’y wala namang malinaw na sintomas na pinapakita. Upang matukoy ang pagkakaroon ng hika, maaaring isagawa ang ilang pagsusuri sa baga at daluyan ng paghinga. Maaaring gumamit ng spirometry kung saan sinusuri ang nagaganap na paninikip ng daluyan ng paghinga sa pamamagitan ng pagsukat sa hangin na pumapasok sa baga. Maaari din magsagawa ng Peak Flow Test upang masukat kung gaano kalakas ang baga. Ang anumang senyales ng panghihina ng baga ay maaring dahil sa hika. Maaari din suriin ang baga sa pamamagitan ng X-ray para matanggal ang posibilidad ng pagkakaroon ng ibang sakit sa baga.