Paano malaman kung may insomnia o hirap makatulog?

Sa pamamagitan ng mga sintomas na nabanggit, madali lang malaman kung may sakit na insomnia. Ngunit para matukoy kung ano ang posibleng sanhi nito, ang doktor ay maaring magsagawa ng isang interbyu. Upang mapaghandaan ng interbyu, kinakailangan ang mga sumusunod:

  • Listahan ng mga gamot na iniinom. Kadalasa’y hinihingan ng listahang ng mga gamot na iniinom sapagkat maaring isa o ilan sa mga ito ang sanhi ng hirap sa pagtulog.
  • Lisitahan ng lahat ng sintomas na nararamdaman
  • Mas mainam din na isama sa interbyu ang sinumang kasama ng pasyente sa pagtulog. Siya ay maaring makapag-bigay mahahalagang impormasyon tungkol sa pag-tulog ng pasyente.
  • Kailangan ding malaman ang sleeping pattern. Ito ay ang oras ng pag-tulog, oras kung kailan nagigising sa kalagitnaan ng pagkakatulog, at kung anong

Kung hindi pa rin malinaw ang maaaring dahilan ng pagkakaroon ng insomnia, maaaring ikaw ay patulugin ng isang gabi o higit pa sa ospital upang ma-obserbahan. Habang natutulog, maaaring may gamiting mga aparato na makakabasa sa paghinga, tibok ng puso, pati na ang mga aktibidad sa utak.