Paano malaman kung may kabag o gas pain?

Anong mga pagsusuri ang dapat gawin sa taong may kabag?

Hindi na kinakailangan ng mga pagsusuri sa laboratoryo para sa matukoy ang pagkakaroon ng kabag, sapagkat ito’y madaling matukoy sa pamamagitan lamang ng mga sintomas at base sa obserbasyon ng doktor. Kasama na dito ang pagkapa sa tiyan at pakikinig dito gamit ang stethoscope.

Subalit kung may kondisyong medikal na maaaring sanhi ng kabag, gaya ng Inflammatory Bowel Disease, maaaring magpagawa ng ibang mga test para masilip ang tiyan.