Paano malaman kung may kagat ng alupihan o alakdan?

Ang pagsusuri sa kagat na alupihan o alakdan, na kadalasang namumula at namamaga, ay maaring isagawa upang matukoy kung ang lason ay kumalat na sa ibang bahagi ng katawan. Maaari ding magsagawa ng bloodtests para matukoy kung anong uri ng lason ang pumasok sa katawan nang sa gayon ay mapadali ang gamutan.