Paano malaman kung may kondisyon ng pagiging anak-araw?

Ang pagkakaroon ng ganitong kondisyon ay madaling natutukoy sa pamamagitan ng obserbasyon lamang at mga pisikal na eksaminasyon sa katawan. Ang pagkukumpara ng kulay ng pasyente sa iba pang miyembro ng kanyang pamilya ay makapagsasabi rin ng pagkakaroon ng sakit na albinism. Maaari ding suriin ng isang ophthalmologist ang mga mata ng pasyente upang malaman kung nakararanas ng mga kondisyon na gaya ng panlalabo ng paningin o kaya pagiging sensitibo sa liwanag.