Paano malaman kung may leptospirosis?

May mga iba’t ibang laboratory test para malaman kung mayroon kang leptospirosis, subalit ang kinokonsidera ng mga doktor parin ay ang mga sintomas, lalong lalo na kung ang pasyente ay nakapaglakad sa tubig-baha.

Ang MAT o microscopic agglutination test ay isang pagsusuri sa laboratoryo na nakakatukoy kung talaga bang may leptospirosis.

Ang pagkuha ng blood urea nitrogen at creatinine sa pagsusuri ng dugo (blood chemistry) ay maaari ring makatulong.