Paano malaman kung may Osteoporosis?

Upang makatiyak sa pagkakaroon ng Osteoporosis, unang tinitignan kung nagkaroon ng kabawasan sa taas. Isa sa unang naapektohan ng osteoporosis ay ang buto sa likod kaya naman apektado ang taas sa pagkakroon nito. Minsan, natutukoy din ang pagkakaroon ng osteoporosis na hindi sinasadya sa pamamagitan ng X-ray examinasyon para sa ibang kasong nararamdaman.

Ngunit para makasigurado, nagsasagawa ng DXA scan sa buto upang mabasa ang Bone Mineral Density o BMD.

Ano ang DXA Scan?

Sa pamamagitan ng DXA scan o Dual X-ray Absorptiometry, nasusukat ang Bone Mineral Density o BMD. Ang BMD ay mahalaga upang matukoy kung gaano kalakas ang buto, gayundin ang pagkakaroon ng Osteoporosis. Malalaman kung ang buto ay normal, mahina, o kaya naman ay nakakaranas ng Osteoporosis.