Paano malaman kung may pasma?

Ang pagkakaroon ng pasma ay kadalasang natutukoy sa sarili (self-diagnosed) lamang. Sapagkat hindi naman ito nakapagdudulot ng seryosong karamdaman, kadalasan ay hindi na ito nangangailangan pa ng atensyong medikal para matukoy.  Ngunit para makasigurado, maari pa ring lumapit sa doktor. Kadalasan ito ay tinutukoy sa pamamagitan ng pisikal na obserbasyon at sa pamamagitang interbyu o pagtatanong sa pasyente. Maaaring tanungin kung kailan ito nararanasan, kung gaano ito tumatagal, pati na kung gaano ito kadalas nararanasan. Sa mga kaso naman ng pabalik-balik na pasma, maaaring magsagawa ng blood tests upang matukoy kung may kakulangan sa enzyme ng katawan.