Paano malaman kung may rayuma o arthritis?

Sa pamamagitan ng mga sintomas na nabanggit, madaling natutukoy ang pagkakaroon ng rayuma. Ngunit may ilan pang pagsusuri ang maaring isagawa upang matiyak ang pagkakaroon ng sakit na ito.

  • X-ray tests. Nagsasagawa ng X-ray sa bahaging apektado ng rayuma upang makita kung gaano kalala ang pinsalang naidulot ng rayuma.
  • Blood tests. Nagsasagawa din ng pagsusuri sa dugo upang makumpirma ang pagkakaroon ng rayuma. Ang mga pasyenteng may rayuma ay nagtataglay ng rheumatoid-factor (RF) antibody sa kanilang dugo.
  • Cylic citrulline antibody test. Tinutukoy ng pagsusuring ito ang presensya ng anti-CCP antibodies sa dugo na maaring makapagsabi na may malalang kaso ng rayuma.

Ang mga taong may rayuma ay maaaring makaranas din ng anemia na dulot ng madalas na pamamaga ng mga kasu-kasuan.