Paano malaman kung may sipon?

Ang pagkakaroon ng sipon ay madaling natutukoy at kadalasa’y wala nang pagsusuri o eksaminasyon na isinagagawa. Subalit kung ang mga sintomas na nararanasan ay tumatagal o kaya’y hindi gumagaling, makabubuting magpatingin na sa doktor sapagkat maaaring ito ay sintomas na ng iba pang sakit.