Paano malaman kung may mabilis na tibok ng puso o tachycardia?

Mahalagang matukoy kaagad ang pagkakaroon ng kondisyon ng tachycardia bago pa ito humantong sa mas seryosong komplikasyon. Kung kaya, makabubuti ang agarang pagpapasuri sa doktor sa oras na maramdaman ang mga sintomas nito. Upang matukoy ang pagkakaroon ng tachycardia maaring suriin gamit ang mga sumusunod:

  • Electrocardiogram (ECG) – Ang electrocardiogram ay ang pangunahing instrumento na ginagamit para basahin ang pagkilos ng puso. Kung kaya, ito ang pinakaepektibong paraan para matukoy ang pagkakaroon ng tachycardia. Ito ay binubuo ng mga sensors na idinidikit sa braso, hita at dibdib na nakakabit sa makinang bumabasa sa paggana ng puso.
  • Electrophysiology test – Isinasagawa ang pagsusuring ito sa pamamagitang ng pagpasok ng mahabang catheter o tubo sa daluyan ng dugo patungo sa mismong puso, at pagbasa sa electrical impulse na na nagaganap mula sa puso. Sa pamamagitannito, maaaring matukoy ang mismong bahagi ng puso na nakakaranas ng abnormalidad.