Paano malaman kung may tigdas-hangin o german measles?

Dahil ang tigdas-hangin ay madaling matukoy base lamang sa itsura ng mga pantal, at sa pagkakasunod-sunod ng mga sintomas, hindi kinakailangan ng pagsusuri o mga laboratoryo upang malaman kung tigdas-hangin ang karamdaman.

Subalit, kung hindi klaro ang kondisyon, maaaring mag-request ang inyong doktor ng blood test kung saan titingnan ang ‘IgG’ at IgM’ antibody, na siyang reaksyon ng ‘immune system’ ng katawan sa virus na may taglay ng tigdas-hangin. Kung may ibang hinihinalang posibleng sanhi ng rashes, gaya ng dengue, maaari ring makatulong ang blood test upang makita ang bilang ng mga platelet, at iba pa.