Paano malaman kung may tigdas o measles?

Ang tigdas o measles ay madaling matukoy sa pamamagitan lang ng obserbasyon (sa hitsura ng mga ‘rashes’) at sa pagsasalaysay ng pasyente kung paano ang takbo ng kanyang pagkakasakit. Dahil madali lamang itong matuloy, walang pagsusuri o laboratory test na kailangan isagawa para sa karaniwang pasyenteng hinihinalang may tigdas.

Subalit sa umpisa, dahil ang pangunahing sintomas ng tigdas ay kahawig ng trangkaso, maaaring mag-request ang doktor ng mga eksaminasyon gaya ng CBC (complete blood count) upang matiyak na hindi dengue o iba pang sakit ang kondisyon na nararanasan ng pasyente.