Paano malaman kung may Ulcer sa Sikmura?

Maaaring matukoy ng doktor ang pagkakaroon ng ulcer sa simpleng pagtatanong lang sa mga sintomas na nararanasan. Ngunit upang makasigurado kung mayroon ngang ulcer sa mga daluyan ng pagkain, maaring isagawa ang mga sumusunod na pamamaraan:

  • Pagsusuri kung positibo sa Helicobacter pylori. Maaring suriin sa laboratoryo ang dugo, dumi, o hininga upang matukoy kung positibo sa bacteria na H. pylori. Ang bacteria na ito ang siyang nagdudulot ng ulcer sa tiyan
  • Pagsilip sa loob ng tiyan gamit ang endoscope. Gamit ang endoscope na ipinapasok sa bibig patungo sa esophagus, tiyan at bituka, maaring masilip ang mga pader ng daluyan ng pagkain at matukoy ang pagkakaroon ng mga sugat dito.
  • X-ray. Maaari ding matukoy ang pagkakaroon ng ulcer sa pamamagitan ng X-ray na gumagamit ng barium contrast.