Paano malaman kung nabulag o malabo ang paningin?

Ang kakayanang makakita ng mga mata ay maaaring masuri at masukat gamit ang ilang mga instrumento na para sa mata. Sa pamamagitin nito, maaaring matukoy kung gaano kalala ang kondisyon, kung posible pa itong magamot, at kung ang pagkabulag ay nakaaapekto sa isang mata lamang o sa parehong mga mata.

Ang pasyente ay kakausapin din ng ophthalmologist upang matukoy ang mga posibleng dahilan ng problema sa mata.