Paano malaman kung may sakit na migraine?

Ang mga nabanggit na sintomas ang kadalasang basehan ng pagkakaroon ng migraine. Ngunit ayon sa itinalagang criteria ng International Headache Society ng Estados Unidos, masasabing ang pasyente ay may migraine kung siya ay nakaranas ng lima o higit pang sunod-sunod na pananakit ng ulo na tumatagal ng 4 hanggang 72 oras. Nararanasan din niya ang pananakit sa isang bahagi ng ulo lamang, patibok-tibok, at mas tumitinding pananakit sa bawat paggalaw ng katawan.