Paano tiyakin na malinis at ligtas ang inuming tubig?

Lalo na ngayon at tag-ulan at marami tayong mga kabaayang apektado ng baha, ating balikan ang mga hakbang na dapat gawin upang maging malinis ang tubig. Bakit nga ba kailangang malinis ang tubig? Sapagkat sa mga oras na ganito na maraming baha, maaaring kontaminado ang tubig ng mga mirobyo na maaaring magdulot ng sakit, gaya ng typhoid, cholera, at iba pang mikrbobyo na pwedeng magdulot ng impeksyon sa tiyan na siya namang mauuwi sa pagtatae, pananakit ng tiyan, pagsusuka, lagnat, at iba pa. Narito ang mga hakbang upang masigurong ligtas ang tubig na inyong iinumin:

  1. Hanggat maaari, iwasang gumamit ng tubig na maaaring nakontamina ng tubig-baha. Kung wala nang ibang mapagkunan ng tubig, mas piliin ang dumadaloy na tubig (flowing water) kaysa sa tubig na hindi dumadaloy (stagnant water).
  2. Kung ang tubig ay madumi o hindi klaro, ito’y salain muna gamit ang isang malinis na tela o tuwalya. Maaaring ipantakip ang tela sa pagsasalinan ng tubig upang masala ito.
  3. Pakuluan ang tubig gamit ang kalan, uling, o anumang paraan. Hindi sapat na painitin lamang ang tubig; dapat ito’y kumukulo ng hindi kukulang ng ISANG BUONG MINUTO bago patayin ang apoy.
  4.  Kung hindi makakapagpakulo ng tubig, maaaring gumamit ng bleach (halimbawa, Clorox) o kaya ng tableta ng Chlorine. Maglagay ng TATLONG PATAK ng bleach sa bawat litro ng tubig, haluin ang tubig ng mabuti, at maghintay ng 30 minuto bago ito gamitin. Kung ang paraang ito ang gagamitin, huwag kalimutang salain parin ang tubig gamit ang tela bago ipatak ang bleach o gumamit ng tableta.
  5. Itago ang tubig sa mga malinis na lalagyan, maganda sana kung may takip.