Paghihilik sa isang bata: Normal lang ba?

 

Q: Kapag bata po ba, normal lang ang malakas maghilik? 4 years old na po siya.

A: Ang paghihilik ay hindi normal, subalit hindi lahat ng paghihilik ay kailangang gamutin. Sa maraming kaso, ito’y panandalian lamang at lilipas rin. Subalit, para sa mga bata, ang paghihilik ay maaaring isang sintomas ng isang mas malalang problema kaya ng ‘sleep apnea’.

Ang sleep apnea ay isang seryoso kondisyon kung saan panandaliang hindi bumuka ang mga lagusan ng hangin sa baga at lalamunan, at dahil dito, hindi nakakapasok ang hangin sa baga. Dahil dito, ang bata ay nagigising upang makahinga. Mabilis nangyayari ang mga ito at hindi nararamdaman ng bata at maaaring hindi ma-obserbahan ng mga magulang. Minsan, ang tanging sintomas lamang ay ang paghihilik.

Dahil ang sleep apnea ay nakaka-apekto sa paglaki ng bata at sa pag-aaral at pagkakatuto ng mga bagay sa eskwelahan, rekomendado ko na ipatingin ang inyong anak kung patuloy siyang naghihilik, para lang sigurado tayo na hindi ito sintomas ng sleep apnea.