Pagkabaog ng Lalaki o Male Infertility: Pagsusuri

Kailangan ng masusing pakikipag-usap sa doktor para matukoy niya ang maaring dahilan ng pagkabaog. Gagawin rin ang semen analysis sa laboratoryo. Ano ang proseso ng semen analysis? Una, kailangang kuhanan ng sperm sample ang lalaki. Ang lalaki ay hihilinging magjakol o magpalabas ng semliya o tamod sa isang malinis na lalagyan. Pwede ring kunin ang semilya habang nakikipagtalik; kapag malapit nang labasan ay aalisin ng lalaki ang kanyang ari at magpapalabas ng semilya sa malinis na lalagyan.

Subalit kung hindi kayang maglabas ng semilya ng lalaki, maaring kuhanin ito mula sa bayag mismo sa pamamagitan ng “Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration” o pagkuha ng semilya sa pamammagitan ng karayom.

Kapag nakuha na ang sample at nadala sa laboratoryo, bibilangin kung (1) may sapat bang semilya; (2) kung may sapat bang sperm cells sa semilya (3) may problema ba ang mga sperm cells sa “paglangoy” patungo sa Fallopian tube ng babae kung saan nagtatagpo ang sperm ng lalaki at egg ng babae para makabuo ng isang sanggol; (4) may problema ba sa itsura ng mga sperm cells; o (5) may iba pang problema sa semilya.

Bukod sa semen analysis, ang pakikipag-usap as doktor ay mahalagang bahagi ng “imbestigasyon” kung baog ba talaga ang isang lalaki. Tatanungin sya kung nagkaroon ka ng mga impeksyon gaya ng beke (mumps), kung nasugatan ba ang iyong ari o mga katabing bahagi ng katawan gaya ng bayag. Itatanong rin kung anong uri ang iyong nagging trabaho. Ang mga lalaki na na-“expose” sa masyadong mainit na kondisyon ay maaaring maging sanhi ng pagkabaog.

Itatanong rin ang mga sekswal na gawain ng lalaki, gaya ng gaano kadalas makipagtalik; paggamit ng pampadulas o lubricant; at kung may gana bang makipagtalik ang lalaki, o kung nalilibugan ba sya tuwing nakikipagtalik. Dito papasok ang mga “psychological factors” na nagsasanhi ng pagkabaog.

May physical examination rin na gagawin ang doktor. Susuriin ang katawan para tingnan ang buhok at ang mga suso ng lalaki (kung ito’y malaki, maaaring may pagbabago as “sex hormones” gaya ng kakulangan ng testosterone). Kakapain din ang bayag kung may mga bukol at iba pa.

Pagsasamasamahin ang mga impormasyon mula sa semen analysis, interview, at physical examination at mula rito, magkakaroon ng diagnosis o desisyon ang doktor kung ang lalaki ba ay baog o hindi.

Panghuling salita: Hindi dapat mag-alala kung ma-determinang baog ang isang lalaki… mahigit na 50% na mga kaso ng pagkabaog ay maaaring masolusyunan gamit ang iba’t ibang kaparaanan. Tunghayan ang susunod na artikulo para malaman kung paano magagamot at maiiwasan ang pagkabaog.