Complete Blood Count

“Ano?! Kukuhanan na naman ng dugo?” Ito ang kalimitang reklamo ng mga pasyenteng nako-confine o nagpupunta sa ospital. Karamihan sa mga diagnostics o pagsusuring laboratoryo ay nangangailangan ng sample ng dugo. Marami maaring malaman tungkol sa kalagayan ng isang tao mula lamang sa masusing pagsusuri ng mga elemento sa dugo. Ang iba-ibang eksaminasyon na nangangailangan ng blood sample ay maaring mangailangan ng magkakaibang bote o lalagyan. Depende sa kaso o sakit ng pasyente, maaring ulitin ang ilang eksaminsayon na higit sa isang beses sa loob ng isang araw. Maari kasing magbago ang mga resulta sa loob ng ilang oras, halimbawa dito ay matapos ang ilang oras masalinan ng dugo. May ilang parameters o sukatan din naman na kailangan lamang sukatin matapos ang ilang araw, ilang linggo, o buwan.

“Hindi ba ako mauubusan ng dugo dyan?” Karaniwang depensa ng ilang pasyente ang takot na baka maubusan na sila sa kakauha ng sample. Para sa ating kaalaman, ang isang karaniwang tao ay tinatayang may 5 litro ng dugo sa kanyang katawan. Para sa mga laboratoryo, may ilang nangangailangan lamang ng 0.5mL, ngunit minsan mayroon ding kailangang 5mL (halos kasing dami ng isang kutsarita) para sa isang pagsusuri. Hindi sapat ang ordinaryong eksaminasyon upang maubusan ng dugo ang pasyente.

Ating bibigyang paliwanag ang ilang sa mga karaniwang laboratoryong pinapagawa ng inyong doktor.

Complete Blood Count o CBC

Isa ito sa pinaka madalas ipagawang eksaminasyon dahil ito ay basic o pinakasimpleng lab exam ngunit mula rito ay maraming impormasyon ang makukuha. Ibig sabihin ng Complete Blood Count, lahat ng pangunahing elemento o cells ng dugo ay bibilangin upang malaman kung ito nasa normal na bilang. May tinatawag tayong range o sakop na bilang sa bawat elemento kung saan maaring pumatak ang resulta ng CBC. ·Ilan sa mahahalagang parameters o sukatan ng CBC ay ating bibigyang linaw.

Image Source: www.gohealthuc.com

  • Hemoglobin – Dito malalaman kung may anemia o kulang sa pula ng dugo ang isang tao. Ang hemoglobin ay nakikita sa Red Blood Cells (RBC) at ito ang naghahawak ng oxygen sa loob ng RBC. Ito rin ang nagbibigay ng kulay na pula sa dugo. Kapag mababa sa normal ang bilang nito, madalas nakakaramdam ng pagkahilo at panghihina ang pasyente. Kakikitaan din ng pamumutla at pagkatamlay ang mga anemic. Kapag mataas naman sa normal ang hemoglobin, ilang dahilan rin ang maaring sanhi gaya ng pagkasira ng elementong RBC sa dugo. Ito ay tinatawag na hemolysis (“hemo-”-dugo, “-lysis”- pagkasira). Maari rin namang kulang sa tubig o dehydrated ang pasyente noong siya ay kinuhanan ng dugo.
  • Hematocrit – ito ang porsyentong binubuo ng RBC sa pangkalahatang elemento ng dugo. Sa kaso ng dengue, kalimitang mataas ang tala ng hematocrit. Ang pagtaas o pagbaba ng hematocrit ay maaring may kinalaman din sa hydration ng pasyente, o sakit sa bato (Kidney disease).
  • White Blood Cells (WBC) – Ito ang mga elemento na lumalaban sa mga impeksyon kung kaya’t pag mataas ang bilang nito, nangangahulugan ito ng aktibong impeksyon. Kung masyadong mababa ang bilang, ito ay nakasasama dahil ibig sabihin, mas madaling kapitan ng sakit ang pasyente kasi kaunti lamang ang elementong panlaban ng katawan. Tinatawag natin ang mga pasyenteng masyadong mababa ang WBC na immunocompromised— ibig sabihin may kahinaan ang resistensya ng pasyente na labanan ang mga mikrobyo kaya madali siyang mahawahan ng sakit. Kung masyado naman mataas ang WBC, bukod sa impeksyon, maari rin itong dahil sa isang uri ng kanser sa dugo, Leukemia.
  • Platelet Count – ang platelet ay isang elemento na tumutulong sa pagpapamuo ng dugo. Ang halaga nito ay mas makikita kung ang isang tao ay nasugatan. Platelet ang siyang dahilan kung bakit tumitigil ang pagdaloy ng dugo sa sugat at kalaunan ay namumuo. Kapag masyadong mababa ang bilang nito, mas madaling duguin at magkapasa ang pasyente. Kalimitang kakikitaan ang pasyente ng pulang “rashes” sa ilang bahagi ng katawan. ·Platelet count rin ang isang parameter na binabantayan kapag may dengue. Kung masyado namang mataas ang platelet, ibig sabihin ay mas mataas ang tyansang mamuo ang dugo kahit sa loob ng katawan. Maaari itong magkumpol at mamuo ng blood clots na sanhi ng pagbabara sa daluyan ng dugo (blood vessel).

Marami pang mga bagay ang sinusukat sa CBC at ang bawat isa ay makakatulong upang malaman ang kalagayan ng pasyente. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa pinakapangunahing tinitignan tuwing pinapagawa ang laboratoryong ito. Ang CBC ay maaring ipaulit madalas depende sa karamdaman. Maari rin namang ilang parameter lamang ang hilingin ng inyong doktor sa ibang pagkakataon gaya ng hematocrit, hemoglobin, at platelet kapag nagsususpetsa o nagmomonitor ng dengue. Mahalaga ang CBC upang masubaybayan ang pagbuti o pagsama ng kalagayan ng isang pasyente. Maraming impormasyon ang makukuha rito. Kung may mga katanungan sa ilang numero o resulta, huwag mahiyang itanong sa doktor ang ibig sabihin ng mga ito. Malugod na maipapaliwanag ng inyong doktor ang resulta ng CBC para sa ikakapanatag ng inyong isip.