Mga kaalaman at gabay sa pagpapatali

Q: kapapanganak kopalang 1week na ako,tanong kolang po kung sakali man magpatali ako ano po ba dapat kong gawin.e apat ang anak ko un maliit ko 2years old at un sinundan 1 week,ano po ba dapat kong gawin turo nyo po skin,ano ang mga bawal?!!!!

A: Ang pagpapatali o bilateral tubal ligation (BTL) ay isang epektibong paraan ng family planning. Sa pamamagitan ng pagtatali ng “fallopian tube” ng babae, na siyang mahalagang tulay upang magtagpo ang ‘egg cell’ ng babae at ‘sperm cell’ ng lalaki na siyang magsasama upang bumuo ng baby sa matris.

Lumapit lamang sa iyong OB-GYN o obstetrician-gynecologist upang ika’y masuri, at upang ma-schedule ang pagpapatali. Ito’y isang simpleng operasyon lamang, at kalimitan, ni hindi kelangang i-confine sa ospital para dito; maaaring umuwi pagkatapos lamang ng operasyon. Kung gipit sa pera, tingnan kung ito’y pwedeng ipagawa sa pampublikong ospital. Kung miyembro ka ng PhilHealth, may makukuha kang benepisyo para sa pagpapatali.

Pagkatapos ng operayson, magpahinga muna ng 1-2 araw, at iwasan ang pakikipagtalik o nakakapagod na gawain sa loob ng 1 linggo. Karaniwan, hindi nakaka-apekto sa pag-regla ang pagpapatali

Ang tubal ligation o pagpapatali ay isang epektibong paraan ng family planning, ngunit may maliit na maliit na posibilidad parin na mabuntis. Ito’y itinuturing na ‘permanent’ na paraan ng family planning, kaya’t siguraduhing wala nang kagustuhang magkaron ng anak. Bagamat may operasyon upang ibalik na dati ang mga ‘fallopian tube’, ito’y mahal, komplikado, at hindi epektibo sa lahat ng pagkakataon.