Safe po ba makipagtalik ang umiinom ng pills?

Q: Safe ba makipagtalik ang umiinom ng pills?

A: Depende kung ano ang ibig sabihin mo sa ‘safe’. Kung wasto ang pag-inom mo ng pills, malamang hindi ka mabubuntis, o di kaya ‘safe’ ka sa pagkakaron ng pagbubuntis. Ngunit kung ang ibig-sabihin mo ay ‘safe’ ka ba sa mga sexually-transmitted diseases o mga sakit na nakukuha sa pakikipagsex gaya ng HIV/AIDS, ang sagot ay hindi. Hindi ka safe sa mga STD kung pills lang ang gamit mo. Tingnan ang artikulong “Paano maka-iwas sa mga STD” para sa mga epektibong paraan upang maging ‘safe’ ka sa mga STD.