Paano makaiwas sa Sakit sa Puso?

Ang sakit sa puso, gaya ng maraming karamdaman s ating katawan, ay produkto ng iba’t ibang bagay, gaya ng pagkakamana mula sa mga magulang (genetic), pamumuhay (lifestyle)

  • Regular na pag-eensayo o exercise
  • Pag-iwas sa mga matatabang pagkain
  • Pag-iwas sa paninigarilyo
  • Regular na check-up sa doktor upang maagapan kung may maguumpisa mang sakit

Anong gagawin kung may nararamdaman sa puso?

Magpatingin sa doktor, banggitin sa kanya ang lahat ng naramramdaman. Huwag kaagad isipin na “sa puso” ang sakit sapagkat maraming ibang kondisyon na pwedeng mag-sanhi ng mga sintomas na ating nabanggit kanina. Maging maagap sa pagpapatingin, at maging masipag sa mga hakbang upang makaiwas sa sakit sa puso.