Mga Sustansya

Protina

Ang protina ay isa sa mga “macronutrients” o pangunahing sustansya na kailangan ng katawan …

Read More

Iodine

Ang iodine ay isang kemikal na mahalaga sa produksyon ng mga hormone na nagmula …

Read More

Potassium

Ang potassium (K) ay isang napakahalagang mineral na kailangan ng bawat nilalang para mabuhay. …

Read More

Vitamin K

Ang Vitamin K ay kilalang bitamina na tumutulong sa pamumuo ng dugo (blood clotting) …

Read More

Vitamin E

Ang Vitamin E ay isa sa mga mahahalagang sustansya na kailangan para sa mas …

Read More

Iron

Ang iron ay isang mahalagang mineral na kailangan ng katawan. Ito ay kadalasang makikita …

Read More

Manganese

Ang manganese, bagaman kakaunti lamang ang pangangailangan dito, ay isa rin sa mga mahahalagang …

Read More

Phosphorus

Ang phosphorus ay isang mahalagang mineral na kinakailangan ng katawan upang mabuhay. Ito ang …

Read More

Magnesium

Ang magnesium ay isang mahahalagang mineral na kailangan ng tao upang mabuhay. Ito ang …

Read More

Sodium

Ang sodium ay isa sa mga mahahalagang mineral na kailangan ng tao upang mabuhay. …

Read More