Z Package for Kidney Transplant

Pangalan ng Kumpanya:

Novartis Healthcare Philippines, Inc.

Mga Partners:

  1. Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth)
  2. National Kidney and Transplant Institute (NKTI)

Taon na nagsimula ang programa:

2012

Para sa anong kondisyon ito?

Kidney Transplant

Para kanino ang programa?

PhilHealth members with end-stage renal disease (ESRD) who are qualified to undergo kidney transplantation and approved as Z Package recipient

Deskripsyon ng programa:

Provides qualified PhilHealth members with access to kidney transplantation medicines, including induction therapy that is proven to enhance graft survival and to yield long-term patient benefits

Saan maaaring pumunta?

  1. National Kidney and Transplant Institute – reference hospital
  2. Philippine General Hospital – contracted hospital
  3. Vicente Sotto Medical Center – contracted hospital
  4. Southern Philippines Medical Center – contracted hospital
  5. Davao Regional Medical Center – contracted hospital

Saan tatawag para sa mga katanungan tungkol sa programa?

  1. PhilHealth
  2. National Kidney and Transplant Institute